West-Frisia

Oplossing in zicht

Het wielrennen staat de laatste jaren zwaar onder druk. Door drastisch verminderde politie-inzet wordt het steeds lastiger om wedstrijden op de openbare weg te laten verrijden. Zeker in Noord-Holland, heeft dit al voor een kaalslag onder de klassiekers gezorgd.

Een oplossing lijkt echter in zicht. Dankzij de inzet van Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) , Mahir Alkaya (SP) en Rudmer Heerema (VVD) is er in de Tweede Kamer brede steun voor de pilots met verkeersregelaars op burgermotoren in wielerwedstrijden. Organisatoren vroegen al veel langer om die oplossing.

Al in de zomer van 2019 heeft de werkgroep Veilige Wedstrijden Openbare Weg (VWOW) een zienswijze opgesteld waarbij vrijwilligers op burgermotoren de rol van de politie tijdens wielerwedstrijden gedeeltelijk kunnen overnemen. Ook de atletiekunie schoof aan bij dit overleg. Idee is dat samen met beroepsverkeersregelaar- en specifieke motorfiets-opleiding verkeersregelaars deels de benodigde handelingen voor het begeleiden van de wedstrijd onder toezicht van de politie kunnen uitvoeren. Met de aangenomen motie ligt de bal nu bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Vraag is echter of dit genoeg is. Aanvragen van organisaties om politie-inzet krijgen ook wel eens nul op het rekest.