West-Frisia

Lidmaatschap

Lid of donateur worden van w.v. West-Frisia

Om lid of donateur te worden kun je ja aanmelden via de link: http://goo.gl/forms/1YXWCwcCci
De ledenadministratie neemt vervolgens contact met je op.

De kosten verbonden aan het lidmaatschap

Lidmaatschapstarieven zijn per 2018 aangepast. Besluit ALV maart 2017.

Donateur ben je al voor € 20,- per jaar. Hiervoor ontvang je West-Frisia nieuwsbrieven en een flinke korting bij aankoop van kleding van West-Frisia.

Senioren € 80,-
Junioren € 65,-
Nieuwelingen € 50,-
Jeugd € 50,-
Trainingslidmaatschap € 55,-
Donateur € 20,-

Betaling lidmaatschap

De betaling van het lidmaatschap wordt jaarlijks geïnd middels "automatische incasso".

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 november van het lopende jaar.

Licentie

Om onze prachtige sport te mogen uitoefenen heb je afhankelijk van het evenement en het niveau waarop je rijdt een licentie nodig. Op deze pagina is nieuws te vinden over het aanvragen van een licentie bij West-Frisia, de verschillende categoriëen, de tarieven die de KNWU voor de verschillende licenties rekent, het inschrijven van wedstrijden, en de nieuwe keuringsregels bij het aanvragen van een licentie.

Licentie-aanvraag

Het aanvragen van een licentie gebeurt via de secretaris van West-Frisia. Naast lidmaatschap van de vereniging en het overleggen van het licentiegeld is hiervoor een basiskeuring van het SMA (Sport Medisch Advies) voor nodig. Bij het aanvragen van een licentie wordt automatisch het SMA ingelicht. Zij nemen vervolgens contact met jou op.

Het licentieschap brengt een groot voordeel met zich mee. Ieder licentiehouder van de KNWU is ook verzekerd. Zie ook de KNWU tarieven voor de licenties.

Categoriëen

Het wielrennen kent verschillende categorieën. Bij de Nieuwelingen en Junioren wordt dit bepaald door hun leeftijd. Nieuweling wordt je in het jaar dat je 15 wordt. Voor junioren ligt deze twee jaar hoger. In het jaar dat je 19 wordt, stap je over naar de seniorenklasses. Hierin is en grote variëteit aangebracht om een ieder op zijn niveau te kunnen laten fietsen. 'Hoogste' klasse zijn de elite en Neo's, waarin de Neo's (of Espoirs) de renners onder 23 jaar zijn. Vervolgens heb je de categoriëen Amateur (voorheen Amateur-A) en Sportklasse (voorheen Amateur-B). Masters (Veteranen) kunnen zelf kiezen in welke categorie ze uit willen komen.

Als extra klasse heeft de wielerbond het basislidmaatschap ingevoerd. West-Frisia heeft dit lidmaatschap verpakt in een trainingslidmaatschap. Een lidmaatschap waarmee je zowel trainingen als aan trainingswedstrijden deel kunt nemen. Voor de aanvraag van deze licentie is er geen keuring nodig. Afhankelijk van de categorie waarin je rijdt, wordt door de West-Frisia clubkleding verstrekt. Voor nieuwkomers is er een starterspakket afhankelijk van de gekozen categorie. Tegen betaling kan er altijd worden bijbesteld. Wegens mogelijke aanpassing van het tenue kunnen wij hier nu echter nog geen prijskaartje aan vast plakken.

Inschrijven van wedstrijden

Wanneer je een licentie hebt aangevraagd, ontvang je iedere vier weken van de wielerbond de Wielerrevue Nationaal. Dit is een infoblaadje waarin (achterin) de wielerorganisaties een advertentie van hun wedstrijd plaatsen. De vereniging handelt samen met de coordinator van je categorie de inschrijving voor klassiekers en meerdaagse wedstrijden af.

Criteriums rijdt je echter op individuele basis, zodat je hiervoor zelf behoort in te schrijven. Dit kan digitaal via de KNWU-site. Volg de instructie op de website en schrijf je in voor de wedstrijd die je wil rijden. Overigens wordt per ingeschreven wedstrijd € 1,- van je rekening afgeschreven.

Keuringsregels

De keuringen voor iedereen jonger dan 18 jaar worden afgeschaft. De wedstrijden zijn in deze groepen zo kort en de sportbeleving over het algemeen nog zo vrijblijvend dat de KNWU hier niet de zware druk van (dure) keuringen op wil leggen. Vanaf het tweede jaar Junioren (jaar waarin je 18 wordt) dienen renners eenmaal een basiskeuring te doen om aan te tonen dat zij zonder anderen in gevaar te brengen, kunnen sporten.

Licentiehouders boven de achttien jaar worden alleen bij zijn of haar eerste licentieaanvraag gekeurd. Een renner of renster die gewoon jaarlijks een licentie aan blijft vragen, hoeft er geen nieuwe keuring te ondergaan. Bij een jaar overslaan en daarna weer beginnen komt de 'toegangscontrole' weer om de hoek kijken.

Iedereen krijgt overigens met zijn licentie aanvraagformulier een anamnese formulier voorgeschoteld. Men moet deze lijst met vragen over de gezondheid zelf invullen. Indien uit dit formulier blijkt dat er gezondheidsrisico's zijn, moet er eerst een keuring worden gedaan voordat de licentie wordt verstrekt. Het naar eer en geweten invullen van dit formulier, is de eigen verantwoordelijkheid van de sporter. De formulieren worden verzameld en geregistreerd door de KNWU. Niet waarheidsgetrouw invullen kan gevolgen hebben in verzekeringszaken die uit eventuele gezondheidsklachten of ongevallen voortkomen.