West-Frisia

Ereprijs postuum naar Groeneveld

De jaarlijkse West-Frisia avond begon woensdag met één minuut stilte. Het enkele weken plots overlijden van Mark Groeneveld en het deze week overlijden van Dirk Jonkman verloor de club in korte tijd een jonge renner en een vrijwilliger die in het verleden veel werk opknapte binnen de vereniging en voor verschillende wielerorganisaties.

Met een postume ereprijs werd er bij het overlijden van Mark werd nog extra stil gestaan. Naast mooie woorden en een toepasselijk gedicht kreeg familie Groeneveld uit handen van naamgever Ton Gobes de Ton Gobes Bokaal uitgereikt. De wisselbeker wordt jaarlijks uitgereikt aan vrijwilligers of renners die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor West-Frisia.