West-Frisia

Vertraging bij Knwu

Een combinatie van het flink hakken in het personeelsbestand en een nieuwe website zorgt momenteel bij de Knwu voor problemen. Zoals bijna bij iedere websitewissel blijkt de hoeveelheid werk meer dan vooraf verwacht. Ook de Knwu loopt hiet met zijn nieuwe website tegenaan. Nog lang niet alle pagina’s werken optimaal en ook clubbestuurders kunnen maar zeer beperkt bij de gegevens.

Een snelle oplossing is niet voorhanden. Het nieuwe jaar betekende ook het afscheid van een zestal personeelsleden van de bond, waardoor de nog resterende werknemers flink meer werk op hun schouders krijgen.