West-Frisia

Minder afdracht voor clubs

Vanwege de Coronacrisis wordt er binnen het wielrennen flink geschoven met financiële afdrachten. De Knwu heeft door het wegvallen van een deel van de inkomsten moeite om haar begroting rond te krijgen. De districten ijn dan ook gevraagd akkoord te gaan met slechts een kwart van de jaarlijkse bijdragen van 10.000 euro. De districten zijn hier in onderling overleg mee akkoord gegaan.

District Noord-Holland gaat een stapje verder. Omdat de verenigingen en stichtingen die de wedstrijden in ons district organiseren, ook de gevolgen van deze crisis ondervinden, heeft het districtsbestuur besloten om slechts een kwart van de normale aansluitingskosten in rekening te brengen. De geschatte 4000,- minder inkomsten hebben natuurlijk gevolgen op de reserves van het district. “Maar deze zijn voldoende”, aldus scheidend penningmeester Arno Vos.