West-Frisia

Geen WF Najaarsvergdering

De jaarlijkse najaarsvergadering van West-Frisia vindt ditmaal niet plaats. Vanwege de weer aantrekkende Coronapandemie is het niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren. Het bestuur hoopt dit voorjaar wel weer een vergadering uit te kunnen roepen. Belangrijke vragen kunnen zoals gebruikelijk via de bekende wegen worden gesteld.

Met het wegvallen van de Najaarsvergadering worden ook de ereprijzen over he afgelopen seizoen niet uitgereikt. Hiervoor wordt een passende oplossing gezocht.