West-Frisia

Evenementen mogelijk en onmogelijk

De gisteravond aangekondigde verruiming van de Coronaregels per 1 juli maken in één klap koersen mogelijk. De vraag is echter wanneer er daadwerkelijk een startschot valt. Door de direct aan begin van de Corona-crisis neergezette markeringsdatum van 1 september zijn alle koersen voor die datum geschrapt.

De vraag is of organisaties hun geschrapte wedstrijd toch weer weten te lanceren. Gezien de tijdspanne en de wel zeker teruglopende sponsorgelden is dit niet evident. Nieuwe evenementen neerzetten lijkt ook niet eenvoudig. Een vergunning is nodig, wat het in de praktijk niet mogelijk maakt om in korte termijn een wedstrijd te realiseren. Mocht een organisatie er toch in slagen zijn evenement van de grond te trekken, dan zijn ze wel zeker van een uitstekende deelname verzekerd.