West-Frisia

Club van 50

Eén van de initiatieven van w.v. West-Frisia is de Club van 50. De reden van deze oprichting is dat de vereniging zich een aantal doelen heeft gesteld. Eén doel is om meer financieel draagkracht te krijgen. Daarnaast willen wij (het bestuur) zorgen voor meer mensen die zich met de Enkhuizer vereniging verbonden voelen. De Club van 50 is daarom ook niet speciaal bedoeld voor de wielrenners, maar voor iedereen die West-Frisia een warm hart toedraagt. De Club van 50 is een groep mensen die West-Frisia een extra financieel steuntje geeft.

West-Frisia kan door dit extra steuntje nog meer betekenen voor het West-Friese wielrennen en daarbuiten. Leden van deze club doneren € 50,- per jaar aan de wielervereniging (vandaar de naam Club van 50). Echter krijgen zij hier ook wat voor terug. De leden van de club van 50 hebben een echte 'West-Frisia' dag in het vooruitzicht. Opgeven voor de Club van 50 kan bij de secretaris of voorzitter.

Leden Club van 50

J. Dodeman
Luuk Goede
Gerrit Kragt
S. Ruiter
Jan Smith
Meindert de Boer
Freek Goos
Tino Haakman
Arie Haakman
Jacco Hooiveld
Alfred de Jong
Bert Noordberger
Willem Rieuwerts
Louwrens Rook
Sjaak Schuitemaker
Salomo Bikes (van Jaarsveld)
Coby en Dirk Jonkman